Reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u jednom od dva naša maloprodajna objekata gde postoje osobe zadužene za gore navedeno ili pošaljite Vaš zahtev na adresu n.owbrand1@gmail.com.

Obavezno navedite sledeće podatke:

1. Ime i prezime
2. E-mail adresu
3. Broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
4. Poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije.

 Artikle namenjene za povrat obavezno spakujte u original pakovanje, vodeći računa da prilikom transporta ne dođe do oštećenja.
Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na pakovanju napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili.

Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije.

Vremenski period garancije je naveden u opisu svakog proizvoda. Garancija je račun koji ste dobili prilikom kupovine.

U slučaju kada nije u mogućnosti da artikal za koji prihvata reklamaciju zameni adekvatnim, drugim primerkom, ”Miltex” se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu. U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Miltex je u obavezi da povraćaj izvrše isključivo preko VISAMaestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun
korisnika kartice.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju
izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.